Gebelikte Röntgen

Diş için çekilen röntgen rahimden çok uzaktır. İkincisi, kurşun bir perde rahmi korumakta ve bebeğinizin ışından etkilenmesini önlemektedir.

Gebelik sırasında çekilen diğer röntgenlerin güvenli olup olmadığını belirlemek daha karmaşıktır, ama tanısal röntgenin cenin ya da bebeğe zarar vermesi çok nadirdir. Röntgen ışınları radyasyonun zarar verip vermeyeceğini üç etmen belirler.

Radyasyon Miktarı
Cenin ve bebekte ciddi hasar yalnızca çok yüksek dozlarda (50-250 rad ) oluşur. 10 raddan düşük dozlarda hiç hasar oluşmaz. Çağdaş röntgen araçları tipik bir tanısal muayenede çok nadir olarak 5 raddan fazla ışın yaydığı için bu tür muayeneler genellikle bir sorun oluşturamaz.

Işının Ne Zaman Alındığı
Çok yüksek dozlarda bile yumurtanın yuvalanmasından önce (döllenme sonrası 6.-8. günler) dokunun etkilenmesi riski yoktur. Bebeğin organlarının gelişiminin erken döneminde (döllenme sonraki 3. ve 4. haftalar) ve gebelik boyunca merkezi sinir sisteminin hasar görme riski vardır. Ama yalnızca yüksek dozlarda bu gerçekleşir.

Rahim Gerçekten Işına Maruz kalması
Günümüzün röntgen aygıtları, görmek istenen alanı bilmekte ve bedenin geri kalan bölgelerini ışına maruz kalmaktan korumaktadır. Röntgen filmlerinin çoğu annenin karın ve pelvisine böylece rahme gelen ışınları önlemek için kurşun bir levha ile çekilir. Ama karın röntgenin bile zararlı olma olasılığı, pratikte 10 raddan fazla ışın yaymadığı için yoktur.

Ama elbette ne kadar küçük olursa olsun gereksiz risk almanızın mantığı da yoktur. Bu nedenle genellikle acil önemi olmayan röntgen çekimlerinin sonraya ertelenmesi önerilir. Göze alınması gereken riskler ayrı bir konudur. Bebeğin röntgen ışınlarından zarar görme olasılığı az olduğu için, anne adayının sağlığı açısından gerçekten bir röntgenin çekilmesinden vazgeçilip anne tehlikeye atlatılmalıdır. Gebelik sırasında röntgen ışınlarının küçük zararı aşağıdaki kurallara uyularak en aza indirilebilir.

Önerilen İçerik :   İkili Tarama Testi

Sizden röntgen çektirmenizi isteyen hekime ve röntgeni çeken teknisyene gebe olduğunuzu mutlaka söyleyin. Gebelik süresince, yararı riskinden fazla olmadıkça röntgen , hatta diş röntgeni bile çektirmeyin. Yerine daha güvenli bir tanısal işlem kullanılabiliyorsa röntgen çektirmeyin.

Eğer röntgen gerekirse, ehliyetli ve sık kontrol edilen bir merkezde çekilmesine özen gösterin. Röntgen aygıtı yen ve iyi durumda olmalı, eğitimli, bilinçli bir teknisyen tarafından radyolog gözetiminde kullanılmalıdır. Röntgen aygıtı mümkünse gereken en dar alana yönlendirerek rahim kurşun bir levhayla korunmalıdır. Teknisyenin uyarılarına dikkatle uyarak, özellikle çekim sırasında kımıldamamaya dikkat ederek, çekimin yinelenmesini sağlayın.

Hepsinden önemlisi, röntgen çektirdiyseniz ya da çektirmeniz gerekiyorsa, zamanınızı olası sonuçları hakkında kaygılanarak ziyan etmeyin. Emniyet kemerinizi bağlanmayı unutmanız halinde bile bebek daha büyük bir tehlike altında demektir.

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir