Vizyonumuz

Öncelikle Türkiye genelinde internet kullanıcılarının her an ulaşabileceği doğru bilgiyi onşlara ulaştırmak hastalıklardan korunmak için insanların göstereceği çabada bizimde site olarak bir yerimizin olması için elimizden gelen en iyi çalışmayı göstermek ve en iyi hizmet sunucu olarak gönüllerde yerimizi almaktır.

Misyonumuz

Toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, insan sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla her türlü sağlık bilgilerini paylaşmaktır.Kalite Politikamız

  • Sunduğumuz hizmetin her adımında daima insanların hak ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak sağlık odaklı çalışır, sağlık güvenliğini ve insanlarının memnuniyetini her şeyin üstünde tutarız.
  • Sağlık ile ilgili tüm branşlarda multidisipliner bir sağlık bilgileri sunarız.
  • Sağlık alanındaki tüm yasa, yönetmeliklere ve mesleki etik ilkelerine uygun olarak çalışırız.
  • Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimseriz.
  • Ekip çalışması ve işbirliğinin öne çıktığı bir çalışma ortamı sunarız, yazarlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli birer içerik üreticisi olmalarını destekler ve teşvik ederiz.
  • Okuyucularımız, takipçilerimiz ve yazarlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturur, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve çağdaşlığını destekleyecek teknolojileri takip ederek altyapımızı geliştiririz.
  • Güncel, uluslar arası standartta sağlık, tanı ve tedavi hizmetlerini  araştırarak hasta ve hasta yakınlarını da bilinçlendirerek ve destekleyerek onların da bu süreçlere tam destek almasını sağlarız.
  • Yalnızca tanı ve tedavi hizmetleriyle değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti sunmak için yönlendirmelerde bulunur,  toplumun sağlığının korunmasına hizmet ederiz.
  • Etkili bir yönetim ve işletim sistemi kurmak ve en kaliteli hizmeti sunak için süreçlerimizi ve sonuçlarımızı bilimsel yöntemlerle izleriz.
  • Doğru teşhiş ve tedavi hizmetlerini, bilimsel normlarda ve en uygun fiyatlarla nerede almanız gerektiği hakkında yönlendirmelerde bulunuruz.

Akreditasyon nedir? 

Akreditasyon sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

ISO 9001:2008 Nedir?

Tanım olarak International Organization for Standardization’ın kısa yazılışı olan ISO, uluslararası standardizasyon kuruluşunun oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sağlık hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir standarda ve yasal şartlara uygun olarak verdiğini kanıtlanmış olduğunun göstergesidir.